Czasopismo „Strefa Logopedy” oraz Akademia Wiedza i Praktyka
zapraszają na

I Ogólnopolską Konferencję Logopedyczną

27 Marca 2020, Warszawa

Zaburzenia funkcji oralnych - warsztat pracy logopedy

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i adresowana jest do specjalistów zajmujących się zarówno wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, jak i terapeutów pracujących w przedszkolach, szkołach i poradniach pedagogiczno-psychologicznych, a także fizjoterapeutów.


Podczas konferencji uczestnicy poznają problemy diagnozy i najnowsze trendy w terapii logopedycznej związane z zaburzeniami funkcji oralnych. Poruszone zostaną m.in. takie zagadnienia, jak: ocena efektywności terapii logopedycznej, rozwój sprawności artykulacyjnych dziecka w powiązaniu z odpowiednią stymulacją języka, zaburzenia odruchów oralnych u niemowląt i rola współpracy w tym zakresie logopedy z fizjoterapeutą, metoda Butejki dla logopedów, znaczenie badań artykulograficznych dla diagnozy i terapii układu orofacjalnego, układ stomatognatyczny i jego powiązania morfologiczno-funkcjonalne, aspekty terapii dzieci z MPD, czy wreszcie terapia zaburzonych funkcji jamy ustnej z wykorzystaniem systemu MFS.

Gwarantujemy najwyższy poziom merytoryczny konferencji

Koordynatorem programowym konferencji jest Monika Plata – neurologopedka oraz terapeutka integracji sensorycznej. Edukatorka międzykulturowa. Pracuje jako terapeutka w Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Londynie oraz w klinice fizjoterapeutycznej Healthy Body Clinic ManualMed. Doświadczenie w pracy z pacjentami dwujęzycznymi zdobywała m.in. w Poradni Rodzinnej działającej przy Polish Psychologists’ Association, polskich szkołach sobotnich (Hounslow, South Croydon, Willesden Green), a także przychodni Poland Medical Private Medical Practice. Współpracuje również z londyńską fundacją Aphasia Re-Connect, oferując swoją pomoc osobom dotkniętym afazją na skutek udarów mózgu. Asystentka w Zakładzie Nauk o Zdrowiu w Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie (PUNO). 

 

RADA NAUKOWA:
dr hab. Anita Lorenc, Uniwersytet Warszawski
dr Agnieszka Borowiec, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Warszawski, Uczelnia Łazarskiego
dr Jakub Skrzek, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 15 w Warszawie
dr Marta Wawrzynów, Akademia WSB oraz Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku
 
 
 
KOMITET ORGANIZACYJNY:

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ W KONFERENCJI JUŻ TERAZ!

Program Konferencji

27 Marca 2020, Warszawa

I SESJA WYKŁADOWA

08:30 - 09:00
Rejestracja uczestników
09:00 - 09:15
Otwarcie konferencji
09:15 - 10:00
dr Marta Wawrzynów: Czynniki zaburzające stomatognozję i rozwój orofacjalny dzieci
10:00 - 10:45
dr Barbara Sambor: Prawidłowa stymulacja języka a rozwój sprawności artykulacyjnych u dziecka
10:45 - 11:15
Przerwa kawowa
11:15 - 12:00
dr Mira Rządzka: Konsekwencje zaburzeń warunków i odruchów oralnych u noworodków i niemowląt
12:00 - 12:45
mgr Anna Ryczek: Metoda Butejki dla logopedów - jak pomóc dziecku oddychać torem nosowym?
12:45 - 13:00
Dyskusja

PRZERWA LUNCHOWA

13:00 - 14:00
Lunch

II SESJA WYKŁADOWA

14:00 - 14:45
dr hab. Anita Lorenc: Znaczenie badań artykulograficznych w logopedycznej diagnozie i terapii funkcji układu orofacjalnego
14:45 - 15:30
dr Agnieszka Borowiec: Układ stomatognatyczny - powiązania morfologiczno-funkcjonalne
15:30 - 16:15
dr Jakub Skrzek: Współpraca neurologopedy i fizjoterapeuty w terapii zaburzeń funkcji oralnych niemowlęcia
16:15 - 16:45
Przerwa kawowa
16:45 - 17:30
mgr Marcelina Przeździęk: Zaburzenia funkcji pokarmowych u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym - możliwości i ograniczenia terapii neurologopedycznej
17:30 - 18:15
prof. Jose Duran von Arx, lek. stom. Monika Ośko: Leczenie zaburzonych funkcji motorycznych jamy ustnej z wykorzystaniem systemu MFS
18:15 - 18:30
Dyskusja
18:30 - 18:40
Zakończenie konferencji

Prelegenci

dr MartaWawrzynów
Czytaj więcej...
dr Mira Rządzka
Czytaj więcej...
mgr Anna Ryczek
Czytaj więcej...
dr hab. AnitaLorenc
Czytaj więcej...
dr Jakub Skrzek
Czytaj więcej...
mgr Marcelina Przeździęk
Czytaj więcej...
Prof. Jose Duran von Arx
Czytaj więcej...
Lek. stom. Monika Ośko
Czytaj więcej...
mgr MonikaPlata
Czytaj więcej...

Partnerzy


I Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna

 

„Zaburzenia funkcji oralnych – warsztat pracy logopedy”

Warszawa, 27 marca 2020

parter Centrum Olimpijskiego, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, Warszawa